Tullik Helene Ystanes Føyn

Stilling

Leiar
Underdirektør

Avdeling

Avdeling for partnarskap og omfordeling
Seksjon for næringsliv og nye partnarskap
+4723980266