Helge Mong

Stilling

Leiar
Underdirektør

Avdeling

Avdeling for organisasjonsutvikling
Seksjon for mennesker og kompetanse
+4723980214