Marion Hinna Josefsen

Stilling

Seniorrådgiver

Avdeling

Avdeling for organisasjonsutvikling
Seksjon for menneske og kompetanse
+4723980331