Seksjon for menneske og kompetanse

Seksjonen driv med organisasjonsutvikling, rekruttering og utvikling av leiarar og medarbeidarar.