Seksjon for likestilling og menneskerettigheter

Seksjonen bidrar til utforming og gjennomføring av en likestillings- og rettighetsbasert utviklingspolitikk. Den gir faglige råd om og opplæring i likestilling og menneskerettigheter i bistanden. Seksjonen foretar kvalitetssikring og gjør gjennomganger på prosjekt- og programnivå på etterspørsel fra alle deler av bestandsforvaltningen.