Seksjon for utviklingsstrategi og styresett

Seksjonens hovedarbeidsområder er utviklingsstrategi, utviklingsøkonomi, økonomisk styresett, demokratisk styresett, sårbare stater og anti-korrupsjon.