Melissa Klara Vonimary Søvik

Stilling

Førstekonsulent

Avdeling

Avdeling for metode og resultater
Seksjon for bistandsforvaltning
+4723980044
+4723980026