Seksjon for bistandsforvaltning

Seksjonen gir råd om, og opplæring i, bistandsforvaltning, herunder økonomistyring, og bistår i utvikling og vedlikehold av Utenrikstjenestens felles system for tilskuddsforvaltning. Seksjonen utvikler metoder for, og koordinerer, ulike kvalitetssikringsmekanismer som forvaltningsgjennomganger, tematiske gjennomganger og partnervurderinger.