Resultatseksjonen

Seksjonen gir råd om resultatstyring og risikohåndtering, er en pådriver for styrket resultatfokus i bistandsforvaltningen, utvikler metoder og verktøy for å vurdere, dokumentere og formidle resultater i bistanden og har hovedansvar for Norads årlige resultatrapport.