Juridisk seksjon

Seksjonen jobber med kvalitetssikring av bistandsavtaler og kontrakter, utarbeider juridiske verktøy og harmonisering av avtaleprosedyrer og juridisk rådgivning generelt i Norad.