Ivar Thorkild Jørgensen

Stilling

Fagdirektør

Avdeling

Avdeling for klima og miljø
Seksjon for natur og klima
+4723980094