Jan Petter Nore

Stilling

Pensjonistavtale

Avdeling

Avdeling for klima, energi og miljø
Seksjon for ren energi
+4723980072
+4723980027