Seksjon for ren energi

Seksjonens hovedområder er knyttet til tilgang til energi og utvikling av energisektoren med vekt på fornybar energi.