Kristine Berge Stubberud

Stilling

seniorrådgiver

Avdeling

Avdeling for klima, energi og miljø
Seksjon for klima, skog og grønn økonomi
+4723980074
+4723980027