Ivar Thorkild Jørgensen

Stilling

Fagdirektør

Avdeling

Avdeling for klima, energi og miljø
Seksjon for klima, skog og grønn økonomi
+4723980094
+4723980027