Kari Synnøve Johansen

Stilling

Rådgiver

Avdeling

Avdeling for klima, energi og miljø
Seksjon for klima, skog og grønn økonomi
+4723980461
+4723980027