Lauren Céline Naville Gisnås

Stilling

Leder
Fung. underdirektør

Avdeling

Avdeling for klima, energi og miljø
Seksjon for klima, skog og grønn økonomi
+4723980282
+4723980027