Seksjon for ren energi

Seksjonens hovedområder er knyttet til tilgang til energi og utvikling av energisektoren med vekt på fornybar energi. Dette inkluderer elektrisitetsforsyning og elektrifisering, fornybar energi fra vann, sol og vind, utvikling av kraftmarkeder, kapasitetsutvikling, investeringer og utvikling av privat sektor. Seksjonens arbeid støtter utviklingen av den norske bistanden til «Ren energi for utvikling»-prosjektet og regjeringens energi- og klimainitiativ, Energy+.