Seksjon for forskning, innovasjon og høyere utdanning

Seksjonen bidrar til ny kunnskap, innovasjon og kapasitetsbygging innen forskning og høyere utdanning. Dette skjer via støtte til samarbeid mellom institusjoner i lav- og mellominntektsland (LMIL) og norske partnere, som i NORHED, eller gjennom støtte direkte til institusjoner i LMIL. En betydelig andel av tilskuddsmidlene kanaliseres gjennom Forskningsrådet.