Margot Igland Skarpeteig

Stilling

Fagdirektør

Avdeling

Avdeling for helse, utdanning og menneskerettigheter
Seksjon for menneskerettigheter
+4723980264
+4723980025