Gørild Dagmar Mathisen

Stilling

Leder
Underdirektør

Avdeling

Avdeling for helse, utdanning og menneskerettigheter
Seksjon for menneskerettigheter
+4723980164
+4723980025