Ingvar Theodor Evjen Olsen

Stilling

Fagdirektør

Avdeling

Avdeling for helse, utdanning og menneskerettigheter
Seksjon for global helse
+4723980065
+4723980025