A Question of Implementation. Strategies for supporting the Women, Peace and Security Agenda in Afghanistan

Om publikasjonen

 • Utgitt: april 2017
 • Serie: Norad rapporter: diskusjon
 • Type: Norad-rapport
 • Utført av: Arne Strand, Astri Suhrke, Torunn Wimpelmann with Samira Hamidi
 • Bestilt av: Norad
 • Land: Afghanistan
 • Tema: Konflikt, fred og sikkerhet, Kvinner og likestilling
 • Antall sider: 50
 • Serienummer: 2017/1
 • ISBN: 978-827548-910-2
 • ISSN: 1502-2528
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Formålet med rapporten er å få en bedre forståelse av områder som er sentrale for gjennomføring av Norges handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet i Afghanistan.

Norge bidrar med relevant støtte til innsatsområdene i norsk og afghansk handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet. Målrettede justeringer av innsats som rapporten anbefaler at Norge prioriter er:

 • Koordinere og fokusere bredden av norsk kompetanse og virkemiddelapparat i Afghanistan.
 • Forpliktelse til langsiktig kvinner, fred og sikkerhet innsats særlig innen utdanning, helse og jobbskaping.
 • Bidra til å styrke rettsapparatet og beskyttelse av kvinner mot vold i hjemmet og i det offentlige rom.
 • Målrette kapasitetsbygging og utdanning mot kvinners deltakelse i policy utvikling og beslutningstaking som bygger politisk bevissthet og institusjonell kapasitet.
 • Støtte spesielt opp om kvinnelige IDPs (Internally Displaced People) rettigheter, inkludert humanitære behov og økonomiske deltakelse.
 • Undersøke og dekke fortsatte kunnskapshull.

 

Publisert 02.05.2017
Sist oppdatert 02.05.2017