Mid Term Review of The INP Agreement MOZ-0032 MOZ-14/0000

Om publikasjonen

 • Utgitt: oktober 2016
 • Serie: Norads samlede rapporter
 • Type: --
 • Utført av: Community Wisdom Partner
 • Bestilt av: Royal Norwegian Embassy in Maputo
 • Land: Mosambik
 • Tema: Naturressurser (inkludert olje)
 • Antall sider: 11
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-7548-900-3
 • ISSN: 1894-518X
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Midtveisgjennomgang viser at Olje for Utvikling oppnår meget gode resultater i Mosambik.

For perioden 2014-18 forvalter ambassaden i Maputo en institusjonsavtale mellom Oljedirektoratet og det nasjonale oljeinstituttet i Mosambik, INP på totalt 50,4 millioner kroner.

Midtveisgjennomgangen av programmet fastslår at INP har hatt en positiv utvikling og fått økt kapasitet til å ivareta sin rolle som regulator, og at dette i all hovedsak kan tilskrives den norske støtten. Videre pekes det på at den norske juridiske støtten har bidratt til revidert petroleumslov og petroleumsforskrifter, samt en rekke andre legale dokumenter som reduserer behovet for individuelle lisensforhandlinger.

Norsk støtte har også bidratt til profesjonell og transparent gjennomføringen av femte lisensrunde, samt en funksjonell og operative ressursdatabase som gir en god oversikt over landets naturressurser og som er avgjørende for en effektiv petroleumsforvaltning.

Publisert 11.10.2016
Sist oppdatert 11.10.2016