Veiledning for norske bedrifter som vurderer import fra utviklingsland

Om publikasjonen

 • Utgitt: 2001
 • Serie: --
 • Type: --
 • Utført av: --
 • Bestilt av: --
 • Land:
 • Tema: Handel og transport, Næringsutvikling
 • Antall sider: --
 • Serienummer: --
 • ISBN: --
 • ISSN: --
 • Organisasjon: --
 • Lokal partner: --
 • Prosjektnummer: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Norsk handel med utviklingsland er under kraftig vekst. Stadig flere land inklusive enkelte minst utviklede land vokser frem som produsentland for norske importører. Både små og store nye norske aktører starter opp med import fra utviklingsland og flere typer produkter blir importert.

For å imøtekomme ønsket om informasjon og veiledning i forbindelse med import fra utviklingsland, presenterer derfor NORAD en samling med råd og vink om fremgangsmåter for norske importører. Informasjonen i dette dokumentet er basert på de erfaringer som er
høstet gjennom de siste ti årene. Det er foretatt intervjuer med erfarne importører i ulike bransjer, representanter for offentlige kontrollinstanser, ressurspersoner ved forskningsinstitusjoner og norske og internasjonale bransjeorganisasjoner.

NORAD har til oppgave å bidra til varige bedringer i økonomiske, sosiale og politiske kår for befolkningen i utviklingsland. For å bedre levevilkårene og redusere fattigdommen, legges det vekt på økt produksjon og oppretting av flere arbeidsplasser. Næringsutvikling og handel er viktige innsatsområder i denne sammenheng. NORAD har derfor en egen seksjon som arbeider med støtte til handel og næringsutvikling. Denne seksjonen har blant annet til oppgave å bidra til øket eksport fra NORADs samarbeidsland til regionale og internasjonale markeder, samt bidra til import av varer fra de samme land til Norge. Seksjonen arbeider også med å styrke det institusjonelle rammeverket for landenes handelsnæring. I tillegg tilbys finansielle støtteordninger for norske importører.

Publisert 16.01.2009
Sist oppdatert 16.02.2015