Funksjonshemmede integreres i bistanden

Norad skal inkludere hensynet til de funksjonshemmede i alt sitt arbeid. Alle prosjekter og programmer skal være knyttet opp mot arbeidet for å bedre de funksjonshemmedes muligheter og rettigheter.

Norad har nå vedtatt retningslinjene for dette arbeidet, som står i dokumentet "The inclusion of disability in norwegian development co-operation"

Dokumentet er i to deler. I første del vises det til Norges politikk ovenfor funksjonshemmede og de internasjonale avtalene og konvensjonene som verdenssamfunnet er enige om på dette feltet.

Alle prosjekter

I andre del gås det nærmere inn på hvordan Norad vil integrere hensynet til de funksjonshemmede i sitt arbeid. Målet er at dette hensynet skal tas i absolutt alt arbeid Norad gjør både hjemmefra og ute på ambassadene - inkludert prosjekter og programmer.

For eksempel skal man i næringslivprosjekter ta hensyn til hvordan skader kan forebygges. I utdanningsprogrammer og helseprogrammer skal man ta spesielt hensyn til at de funksjonshemmede nås.


Sjekkliste

Dokumentet har også en sjekkliste for alle faser i programmet eller prosjektet, og viser til mulige indikatorer for å måle i hvor stor grad man klarer i inkludere hensynet til de funksjonshemmede i arbeidet.

- Dette arbeidet er svært viktig. Norad har som mål å bekjempe fattigdom. De funksjonshemmede er de fattigste av de fattige, og vi må støtte dem hvis vi skal nå målene våre, sier rådgiver på helseavdelingen i Norad, Michael Tawanda .

Funksjonshemmede er ofte svært fattige fordi de ikke klarer å få seg jobb eller blir diskriminert. Kvinnene har det spesielt vanskelig.

Fattigste

Funksjonshemmede, spesielt kvinnelige funksjonshemmede, er ofte ekskludert fra den vanlige sosiale og økonomiske prosessene, slik som utdanning og yrkesliv. De funksjonshemmede forblir derfor gjerne de fattigste av de fattigste.

Dokumentet er en oppfølging til UDs "Plan for the Inclusion of Persons with Disabilities" fra 10. November 1999.