Zimbabwe

Omfattende korrupsjon og vanstyre gjør at investorer holder seg unna Zimbabwe.

Fakta om Zimbabwe

Befolkning
Flagget til Zimbabwe
Millioner
Forventet levealder
Flagget til Zimbabwe
År
BNI pr innbygger
Flagget til Zimbabwe
Tall i USD
Andel fattige (under 1.25$)
Flagget til Zimbabwe
%
HDI
Flagget til Zimbabwe
Plass

Bilateral bistand millioner kroner

Bilateral bistand millioner kroner

Bilateral bistand millioner kroner

Snart 93 år gamle Robert Mugabe ble gjenvalgt som leder i regjeringspartiet Zanu-PF i 2014. Han er verdens eldste statsoverhode og har styrt Zimbabwe siden frigjøringen i 1980. Mugabe har gjort det klart at han ønsker å stille til valg i 2018.

Landets økonomiske utvikling er svært uforutsigbar. Verdensbanken spår en vekst på 5,6 prosent i 2017, deretter en nedgang i valgåret 2018. Omfattende korrupsjon og vanstyre holder investorer unna.

Zimbabwe bruker en sterk amerikansk dollar som eneste valuta. Det forverrer situasjonen ytterligere for landets industri og konkuranseevne. I tillegg har Zimbabwe vært rammet av den verste tørken på 20 år. Det har ført til at antallet zimbabwere som har akutt behov for matvarehjelp, har økt med én million.

Situasjonen førte i 2016 til en bølge av demonstrasjoner og arrestasjoner. I juli ble pastoren og protestlederen Evan Mawarire pågrepet og siktet for å oppildne folk til vold. Mawarire ledet bevegelsen #ThisFlag, som protesterte mot den svært vanskelige økonomiske og sosiale situasjonen i landet.

Likevel er opposisjonen svak, og det er ennå ikke gjort alvorlige forsøk på å danne en koalisjon mot ZANU-PF. De mange tilleggsvalgene i 2015 manglet en sterk opposisjon. Det vil sannsynligvis valget i 2018 også gjøre.

Les også:

Norsk utviklingssamarbeid med Zimbabwe

Norges samarbeid med Zimbabwe har fokusert på styrket demokrati og godt styresett, menneskerettigheter og bistand til kultursektoren. I tillegg støtter Norge utbygging av infrastruktur gjennom Afrikabanken, og økonomiske reformtiltak gjennom Verdensbanken. Støtte til sosiale prosjekter ble kanalisert gjennom Unicefs helsefond.

Norge har fremdeles ikke stat-til-stat samarbeid i Zimbabwe. Støtten går kun gjennom samarbeid med multilaterale og frivillige organisasjoner. I 2015 var Norges bistand 132,7 millioner kroner.

Menneskerettigheter

Den norske støtten til menneskerettighetsarbeidet gikk til fire lokale organisasjoner, FNs utviklingsprogram (UNDP) og Zimbabwes menneskerettighetskommisjon. Støtten til kommisjonen ble kanalisert gjennom Det danske menneskerettsinstituttet.

Støtten til de fire lokale organisasjonene omhandler økt tilgang til rettshjelp og opplæring av personer i det tradisjonelle rettssystemet

Prosjektene har følgende resultater: 

  • Økt tilgang til rettshjelp og beskyttelse av forsvarere i menneskerettssaker. Zimbabwe Lawyers for Human Rights vinner 96,5 prosent av sakene de fører. I 2015 dreide det seg om 189 rettssaker.
  • Det er utgitt lovbøker på Shona, Ndebele, Tonga og Xangani.
  • Organisasjonen Legal Resources Foundation ga rundt 2500 personer fri rettshjelp.
  • Det sivile samfunnet har større mulighet til å påvirke myndighetenes politikk.
  • MR-kommisjonen ferdigstilte manualer for klagebehandling og behandlet om lag 420 klager i 2015.
  • Myndighetene har akseptert anbefalingene fra Universal Periodic Review (UPR) om å få slutt på organisert vold og tortur. UPR er et forum hvor FNs medlemsstater gir hverandre råd om hvordan menneskerettighetene i landene kan styrkes. 

Demokratiutvikling

Norge støttet implementeringen av grunnloven med to millioner kroner. Støtten ble gitt via Centre for Applied Legal Research (CALR). Organisasjonen ga juridisk støtte til oppdatering av lover, deriblant landreformloven og barneekteskapsloven. Barneekteskap er nå forbudt i Zimbabwe.

Zimbabwes valgkommisjon (ZEC) fikk 2,7 millioner kroner til arbeidet med å utbedre valgsystemet.  Pengene ble kanalisert gjennom organisasjonen International Foundation for Electoral Systems (IFES).

Den lokale organisasjonen Zimbabwe Election Support Network (ZESN) driver valgobservasjon.  Organisasjonen fikk 1,4 millioner kroner i norsk støtte 2015.

I tillegg fikk 10 lokale presseorganisasjoner 5,5 millioner kroner i støtte gjennom International Media Support (IMS). Organisasjonen jobber med å styrke pressefriheten i Zimbabwe.

Styresett

Norge har støttet Verdensbankens flergiverfond med 14 millioner kroner. Fondet jobber med å styrke offentlige institusjoners kompetanse, bidra til en god økonomisk politikk og større åpenhet.

Afrikabankens flergiverfond har fått ni millioner kroner til rehabilitering av infrastruktur. Midlene gikk også til å utbedre tilgangen til vann og avløp for 4,15 millioner mennesker i seks av de største bykommunene. Kullkraftverket Hwange og strømlinjene derfra holder på å renoveres.

Arntzen de Besche og Econ fikk til sammen 1,5 millioner kroner for å gi finansministeren rådgivning om en ny skattelov for gruvedrift.

Norge har støttet Unicefs Health Transition Fund med fem millioner kroner. Fondet har bidratt til å bygge opp helsesektoren. Nå bruker flertallet av gravide helseinstitusjoner med kvalifisert helsepersonell. På landsbygda har 80 prosent av gravide og barn under fem år tilgang til nødvendige medisiner. I tillegg er 94 prosent av barna vaksinert for meslinger. 

Kultur

Norge brukte seks millioner kroner på kulturstøtte i 2014. Støtten skal bidra til å skape viktige og uavhengige møteplasser for kulturelle ytringer. Den skal også sikre retten til å uttrykke egen kultur.

Situasjonen for mange kulturinstitusjoner og aktører er fremdeles vanskelig. Det skyldes i hovedsak den økonomiske og politiske situasjonen. 

Generelt har kulturstøtten bidratt til å:

  • skape møteplasser for kulturelle uttrykk
  • styrke institusjonell og profesjonell kapasitet gjennom seminarer
  • øke vektlegging av ytringsfrihet og kulturelle rettigheter gjennom støtte til festivaler og opplæringstiltak

En stor del av støtten ble kanalisert gjennom en rammeavtale med organisasjonen HIVOS. HIVOS forvaltet midlene etter avtale med den norske ambassaden. Midlene har bidratt til økte ferdigheter innen teater, musikk, film, litteratur, samt regnskap, administrasjon og nettverksbygging.

Det er også arrangert flere kulturfestivaler med workshops og paneldiskusjoner om aktuelle politiske temaer. Zimbabwiske kunstnere er blitt promotert i utlandet, og noen har deltatt på Zimfest i Oslo. 

Kvinner og likestilling

Southern and Eastern African Centre for Women’s Law (SEARCWL) fikk 2,5 millioner kroner i norsk støtte i 2016. SEARCWL er et samarbeid mellom regionale universiteter og Universitetet i Oslo. Gjennom programmet tilbyr flere universiteter Women and Law-kurs.

UN Women fikk 5 millioner kroner i 2016 til prosjektet Women’s Role in Conflict Prevention, om kvinners rolle i konfliktsituasjoner og fredsprosesser. Programmet har blant annet økt kvinnelige politikeres ferdigheter innen konfliktløsning.

Publisert 03.07.2014
Sist oppdatert 10.05.2017