Sudan

Sudan var i 2017 preget av konflikter, feilslåtte avlinger og mangel på humanitær tilgang.

Fakta om Sudan

Befolkning
Flagget til Sudan
Millioner
Forventet levealder
Flagget til Sudan
År
BNI pr innbygger
Flagget til Sudan
Tall i USD
Andel fattige (under 1.25$)
Flagget til Sudan
%
HDI
Flagget til Sudan
Plass

Rundt 4,8 millioner mennesker trengte daglig humanitær hjelp i Sudan i 2017. Av disse er 2.3 millioner internt fordrevne. Sudan mottar også et høyt antall sør-sudanske flyktninger.

Bistandsaktører og FN-systemet sliter med å oppnå gode resultater. Det skyldes blant annet at det er vanskelig å få tilgang til områdene der mennesker trenger hjelp.

Væpnede konflikter i regionene Sør-Kordofan, Blånilen og Darfur har ført til utstrakt fattigdom og vanskelige levekår. Forsinket regntid har ført til ødelagte avlinger.

Myndighetene bruker store deler av det magre statsbudsjettet på militæret og sikkerhetstjenesten.

Befolkningen har dårlig tilgang til tjenester som

 • helse
 • utdanning
 • infrastruktur
 • humanitære tjenester

Overblikk: Sudan i norsk bistandshistorie

Sudan er et av Afrikas største land. Konflikt mellom arabisk kultur og tradisjoner med afrikansk opphav har en lang forhistorie, og har preget Sudan siden uavhengigheten. Forholdet mellom islam og andre religioner er en viktig del av bildet. Den første borgerkrigen mellom nord og sør endte med en fredsavtale i 1972. Kirkens Nødhjelp bidro til gjenoppbygging i provinsen Øst-Equatoria. I 1983 startet en ny krig, mellom opprørsbevegelsen SPLM i sør og myndighetene i hovedstaden Khartoum. Norsk Folkehjelp samarbeidet med opprørernes humanitære organisasjon om å bringe nødhjelp inn til sivilbefolkningen i sør. Fra 1990-tallet støttet Norge fredssamtaler mellom partene. I 2005 kom fredsavtalen som åpnet for at Sør-Sudan ble selvstendig i 2011. Samtidig ble norsk støtte til Sudan økt betydelig, og landet ble en av de største mottakerne av norsk bistand. I tillegg til krigen mellom nord og sør, har Sudan også andre væpnede konflikter som ikke er avsluttet, blant annet i regionen Darfur.

Politikk

Sudans anstrengte forhold til USA kan være i ferd med å snu. I oktober 2017 opphevet USA mange av de økonomiske sanksjonene mot landet etter at sudanske myndigheter viste positiv fremgang på fem områder.

De fem områdene USA ønsket fremgang på var

 1. samarbeid om terrorisme
 2. samarbeid om Lord’s Resistance Army og dens leder Joseph Kony
 3. våpenstillstand i Sør-Kordofan, Blånilen og Darfur
 4. samarbeid om Sør-Sudan
 5. bedret humanitær tilgang

Opphevelsen av sanksjonene kan føre til økt handel med Sudan og kan bety slutten på Sudans isolasjon internasjonalt.

USA innførte økonomiske sanksjoner mot Sudan i 1993. Samme år ble Sudan oppført i USA på listen over land som utfører terror. Sudan er fremdeles oppført på denne listen.

President Omar al-Bashir kom til makten gjennom et militærkupp i 1989 og regjerer fortsatt. Presidenten er anklaget for krigsforbrytelser og folkemord. Den internasjonale domstolen i Haag har uttalt at de vil tiltale al-Bashir for folkemord på etniske grupper i Darfur.

Sudans utenrikspolitiske orientering er særlig rettet mot den arabiske verden. Saudi-Arabia og Qatar er al-Bashir-regimets største støttespillere økonomisk sett. Ellers står forholdet til nabolandene Egypt og Sør- Sudan i en særstilling.

Etter sanksjonslettelsene i oktober 2017, regner man med at Sudan vil forsøke å knytte seg nærmere til vestlige land enn tidligere. Utenriksminister Ghandour har et tett reiseprogram og europeiske land sammen med USA besøkes ofte.

Økonomi

Sudan har en gjeld på omlag 52 milliarder dollar som landet ikke er i stand til å betjene.

Næringslivet er relativt ensidig, og preget av isolasjon og monopolisering. De amerikanske sanksjonslettene i 2017 kan åpne for økt handel og investeringer.

Nesten all import kommer fra land som Kina, Tyrkia og Egypt. Kvalitet på varene som selges er dårlig, og de er relativt dyre.

Norsk utviklingssamarbeid med Sudan

Hovedmålsettingen med Norges nærvær i Sudan er å bidra til gjennomføring av avtaler med mål om fred i Sudan og fred mellom Sudan og Sør-Sudan.

De viktigste kanalene for bistand er FN-systemet og enkelte norske og internasjo­nale hjelpeorganisasjoner.

Samlet norsk bistand til Sudan i 2017 var på 107,9 millioner kroner. Det inkluderer bidrag til fredsbevarende operasjoner og humanitær hjelp forvaltet fra Utenriksdepartementet i Oslo.

Olje for utvikling

Norge og Sudan har samarbeidet om utvikling av oljesektoren siden 2006.

En ny avtale med Olje for Utvikling ble undertegnet i 2016.

I 2016 bidro samarbeidet til å utvikle nytt lovverk og nye retningslinjer for petroleumssektoren.

Arbeidet med kartlegging og datainnsamling av oljeressursene har bedret Sudans muligheter til bærekraftig forvaltning av oljen. Olje for utvikling har bidratt til økt bevissthet om sunn forvaltning på miljøsiden.

Programmet har lagt til rette for videreutvik­ling av samarbeidsklimaet mellom oljeministeriene i Sudan og Sør-Sudan.

Tiltak for å redusere konflikt

Om lag en tredjedel av støtten til Sudan er humanitær hjelp til områder preget av konflikt. Det gjelder sær­lig Sør-Kordofan, Blå­nilen og Darfur.

Nedenfor er et par eksempler på konfliktreduserende tiltak Norge støtter:

Darfur

Konflikten i Darfur har pågått siden 2003 mellom regjeringsstøttede styrker og opprørsgrupper.

Kamper pågår fremdeles. Området er preget av lovløshet, en mengde våpen og mangel på rettssikkerhet.

UNAMID er en felles fredsoperasjon mellom Den afrikanske unionen og FN. De opprettholder en viss form for sikkerhet for innbyggere og hjelpearbeidere.

UNAMID vil med tiden trekke seg ut av Darfur, og har i 2017 begynt denne prosessen. Styrken skal minskes med mellom 30 og 40 prosent, og vil trekke seg helt ut av en rekke områder i Darfur. Sudanske myndigheter vil måtte fylle «sikkerhetsgapet» som vil oppstå når styrkene trekker seg ut.

Norge støtter arbeid for fred og stabilitet i Darfur.

Darfur Community Peace and Stability Fund er forvaltet av FNs utviklingsprogram med blant annet norsk støtte.

Programmet har bidratt til å løse konflikter uten vold. Det har også bidratt til relasjonsbygging på tvers av lokalsamfunn. Dette forebygger at konflikt bryter ut i framtiden.

Fondet er ett av få tiltak som bidrar til å dempe konflikt der konfliktnivået ellers har eskalert.

Programmet har bidratt til at en del av Darfurs befolkning er blitt selvhjulpet.

Sør-Korfodan og Blånilen

Det er jevnlig kamphandlinger i Sør-Kordofan og Blånilen.

Forhandlingene mellom myndighetene og opprørsgruppen SPLM-N har ikke gitt våpenstillstand.

Internasjonale humanitære aktører har ikke tilgang til opprørskontrollerte områder.

Norge støtter konfliktforebyggende arbeid i regjeringskontrollerte områder av Sør-Kordofan. Fokuset er på fastboende bønder og nomade-befolkningen. Den afrikanske organisasjonen SOS-Sahel har siden 2011 fått norsk støtte til dette.

Under krevende forhold har SOS-Sahel vært med på å dempe konflikter.

I 2017 har prosjektet oppnådd

 • færre tilfeller av konflikt mellom nomader og bønder
 • bedret vanntilgang for innbyggerne i Rashad-området sør i Sudan
 • bedring i gresseområdene til dyr
 • økt tilgang til veterinærtjenester

Kartlegging av marine ressurser

Mer forsvarlig utnyttelse av fornybare marine ressurser i Rødehavet vil styrke fisket i kystområdene i øst-Sudan.

Norge har som mål å bidra til å bygge opp statistikk for fiskerifangst og de marine ressursene i sudanske havområder.

I 2017 har prosjektet oppnådd

 • økt kapasitet hos institusjoner til å planlegge vitenskapelige undersøkelser
 • bedret datainnsamling på Sudans største fiskemarked
 • utbedring av myndighetenes database for fiskeriressurser

Nasjonalt statistikkbyrå

De statistisk sentralbyråene i Norge og Sudan har et institusjonssamarbeid over tre år.

Programmet, som avsluttes i 2017 har bidratt til til kalkulering av fattigdomsgrensen og oppbygging av elektroniske spørreskjemaer.

Prosjektet har også bidratt til en bedring av koordineringen av administrative registre i Sudan.

Lagring av historisk materiale

Norge har støttet et prosjekt for digitalisering og lagring av arkivet til den nasjonale tv-kanalen.

Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, det sudanske informasjonsministeriet og sudansk fjernsyn.

Målet er å digitalisere og lagre filmer og video fra sudansk fjernsyn. Dette er for å hindre at viktig historisk materiale går tapt, og for å gjøre materialet tilgjengelig for forsking.

I 2016 bidro prosjektet til at det historiske materialet ved Sudans nasjonale TV-stasjon ble lagret under bedre forhold enn hva som tidligere var tilfellet. I løpet av 2017 vil gamle tv-sendinger bli digitalisert slik at de kan bli tilgjengelige for befolkningen.

Frivillige organisasjoner

Kirkens Nødhjelp er den eneste norske bistandsorganisasjonen i Sudan. Arbeidet fokuserer på ernæring, helse og vann og sanitær. Organisasjonen jobber både i Darfur og i Sør-Kordofan og Blånilen.

Kirkens Nødhjelp supplerer også den norske ambassadens arbeid. De jobber for å bedre helsetilbud til sårbare grupper, øke verdiskapningen og skape arbeidsplasser.

Publisert 03.07.2014
Sist oppdatert 11.01.2018