Syntesestudier av bistandsevalueringer i partnerland

Studie av Den demokratiske republikken kongo vil bli gjennomført i løpet av programperioden.

Arbeidet med å systematisere eksisterende evalueringskunnskap for Norges partnerland ble påbegynt i 2016. Til nå er det utarbeidet syntesestudier (Country Evaluation Briefs) for 17 partnerland.

Studie av Den demokratiske republikken kongo vil bli gjennomført i løpet av programperioden.

Studiene er særlig relevante for arbeidet med å utvikle landstrategier.

Tidsplan: Planlagt oppstart tredje kvartal 2021
Ansvarlig: Jan-Petter Holtedahl