Studie: Kartlegging av bruk av bistandsmidler fra ulike departementer

Hvordan forvalter norske departementer bistandsmidler?

En lang rekke departementer forvalter bistandsmidler ut over Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Denne kartleggingen dokumenterer hvilke departementer som bruker/forvalter bistandsmidler, hvilke budsjetter dette føres på, hva som er formålet med bistanden og hvem som har ansvaret for å dokumentere utviklingseffekter av midlene.

Tidsplan: Evalueringen er pågående i 2021
Ansvarlig: Ida Lindkvist
Evalueringsteam: Chr.Michelsen Institutt