Langtidseffekter av norsk utviklingsbistand

Evalueringen vil se på langsiktige effekter av norsk innsats i et partnerland og se på hva som må til for at bistand skal ha langsiktig positiv effekt.

Evalueringen vil se på langsiktige effekter av norsk innsats i et partnerland hvor Norge har vært til stede i minimum 30 år med en rekke virkemidler og innsatser.

Evalueringen vil søke å identifisere lærdommer om hva som må til for at bistand skal ha langsiktig positiv effekt.

Tidsplan: Evalueringen planlegges å startes opp i 2020
Evalueringstype: Evalueringsrapport