Langtidseffekter av norsk utviklingsbistand

Evalueringen vil se på langsiktige effekter av norsk bistand på et område hvor Norge har hatt et langvarig engasjement, med tanke på å trekke lærdommer for framtidig arbeid og innsats.

Foreløpig planlegges dette som en større studie som vil fokusere på et sett av langtidseffekter som bade har vart høyt på agendaen til norsk utviklingssamarbeid over lengre tid og som er grunnleggende for bærekraftig utvikling, som økonomisk utvikling og demokrati.

Tidsplan: Planlagt oppstart er 2022
Evalueringstype: Evalueringsrapport