Konfliktsensitivitet i norsk bistand

Evalueringen skal kartlegge og vurdere virkemidler og tilnærminger til konfliktsensitivitet.

Konfliktsensitivitet har vært sentralt i norsk bistand i flere år, og er også sentralt i «Strategisk rammeverk for sårbare stater og regioner» fra 2017.

Evalueringen vil kartlegge og vurdere virkemidler og tilnærminger til konfliktsensitivitet i konkrete land.

Tidsplan: Evalueringen planlegges å startes opp i 3. kvartal 2019
Ansvarlig: Anita Haslie
Evalueringstype: Evalueringsrapport