Følgeevaluering av nytt FN-fond

Evaluering av fondets relevans, utforming og drift.

Norge har tatt initiativ til å opprette et nytt FN-fond (UN COVID-19 Response and Recovery Multi-Partner Trust Fund). Formålet er å sikre en samordnet FN-innsats for å hjelpe land med å møte ringvirkningene av koronakrisen.

Følgeevalueringen skal fokusere på fondets relevans, utforming og drift.
Formålet med evalueringen er gi fortløpende anbefalinger om hvordan fondet kan tilpasses på en best mulig måte, samt måle resultater på landnivå når det foreligger.

Følgeevalueringen gjennomføres i samarbeid med generalsekretærens kontor i FN (Executive Office of the Secretary General). Evalueringsarbeidet planlegges utført i nært samarbeid med medlemslandene for å fremme deltagelse og eierskap fra utviklingsland.

Tidsplan: Planlagt oppstart 2021/2022
Ansvarlig: Balbir Singh