Evalueringer av norsk innsats i utvalgte land og regioner

En evaluering av den norske innsatsen i Sahel-regionen er planlagt som tredje i denne rekken.

Evalueringen ser på norsk støtte i utvalgte land. Avhengig av land og kontekst vil landevalueringene se på problemstillinger knyttet til samordning av humanitær og langsiktig bistand, involvering av lokale partnere, organisering, planlegging og administrering av den norske innsatsen, kriserammedes involvering, rettighetsbasering av innsatsen og bruk av innovative virkemidler. Evalueringene vil kunne gi innspill til pågående arbeid i sårbare stater og i arbeidet med å utvikle landstrategier.

Avdelingen har gjennomført evalueringer av den norske innsatsen i Sør-Sudan for perioden 2011–2018 og Somalia i perioden 2012–2018.

Tidsplan: Planlagt oppstart 2021/2022