Evaluering av sivilsamfunnsstøtten i det norske klima- og skoginitiativet (KOS)

Evalueringen vil se på effektene av sivilsamfunnsstøtten opp mot klima- og skoginitiativets målsetninger.

Klima- og skoginitiativet støtter sivilsamfunnsorganisasjoner gjennom en rekke ulike tilskuddsavtaler som forvaltes av Norad, ambassadene og KOS-sekretariatet.

Det er et stort spenn i bredden av organisasjonene som får støtte, fra lokale urfolksorganisasjoner til internasjonale organisasjoner med kontorer i mange land, både i nord og sør. Evalueringen vil se på effektene av sivilsamfunnsstøtten opp mot klima- og skoginitiativets målsetninger.

Tidsplan: Planlagt oppstart 2021
Ansvarlig: Tove Sagmo