Evaluering av privat sektors deltagelse i klima- og skogsatsingen

Evalueringen vil kartlegge og analysere klima- og skogsatsingens arbeid for å mobilisere privat sektor til å redusere avskoging og skogforringelse.

Evalueringen vil kartlegge og analysere klima- og skogsatsingens arbeid for å mobilisere
privat sektor til å redusere avskoging og skogforringelse.

 

Tidsplan: Evalueringen er planlagt offentliggjort i 4. kvartal 2020
Ansvarlig: Åsne Kalland Aarstad
Evalueringstype: Evalueringsrapport