Evaluering av norsk støtte til helhetlig respons overfor flyktninger og internt fordrevne i Syria-regionen

Evalueringen vil blant annet vurdere den humanitære innsatsen, samt sammenhengen mellom humanitær innsats og langsiktig bistand.

Evalueringen vil se på den norske støtten til Syria og nabolandene, inkludert støtten til flyktninger og internt fordrevne.

Evalueringen vil blant annet vurdere den humanitære innsatsen, samt sammenhengen mellom humanitær innsats og langsiktig bistand, herunder i hvilken grad innsatsen har bidratt til å forebygge og skape økt motstandsdyktighet mot nye kriser.

Tidsplan: Evalueringen planlegges å startes opp i 2020