Evaluering av norsk innsats for kvinner, fred og sikkerhet

Handlingsplanene om kvinner, fred og sikkerhet vil være sentrale i evalueringen.
Internasjonalt har Norge har vært en pådriver for å fremme agendaen kvinner, fred og sikkerhet i flere år. Evalueringen vil kartlegge og analysere innsatsen for at kvinners deltakelse, innflytelse, rettigheter og behov er ivaretatt i freds- og sikkerhetsinnsatsen. Handlingsplanene om kvinner, fred og sikkerhet vil være sentrale i evalueringen.
 
Tidsplan: Evalueringen er planlagt ferdigstilt 4. kvartal 2021
Ansvarlig: Javier Fabra Mata
Evalueringstype: Evalueringsrapport