Evaluering av norsk innsats for å fremme funksjonshemmedes rettigheter

Evaluering av norsk innsats for å fremme funksjonshemmedes rettigheter.

Støtte til myndigheter og organisasjoner som arbeider for å bedre situasjonen for funksjonshemmede og sikre deres rettigheter har vært og er fortsatt viktig i norsk utviklingssamarbeid.

En evaluering av den norske innsatsen for perioden 2000-2010 ble publisert i 2012. En ny evaluering av området vil ha fokus på støtten som er gitt i perioden 2010 og fram til i dag.

Evalueringen vil dokumentere den norske innsatsen og vurdere resultater av arbeidet.

Tidsplan: Evalueringen planlegges å startes opp i 4. kvartal 2019
Ansvarlig: Åsne Kalland Aarstad
Evalueringstype: Evalueringsrapport