Evaluering av hvordan norsk utviklingssamarbeid håndterer overgangen og sammenhengene mellom humanitært arbeid og langsiktig bistand

Norsk utviklingssamarbeid befinner seg ofte innenfor det såkalte ‘humanitær nexus’, som består at humanitær krisehjelp, arbeid for fred og forsoning og langsiktig bistand.

Evalueringen vil kartlegge og analysere hvordan norsk utviklingsinnsats arbeider med overgangene og sammenhengene mellom de forskjellige delene av ‘nexuset’ for a forstå bedre når, hvordan, og hvorfor norsk innsats lykkes eller ikke lykkes.

Denne evalueringen vil vare et større prosjekt som inkluderer en rekke komponenter. Inkludert en casestudie av den norske støtten til flyktninger og internt fordrevne i Syria og nabolandene.

Tidsplan: Planlagt oppstart 2021/2022