Evaluering av fiskeristøtten til det sørlige Afrika

Evalueringen vil se på effekten av støtte innen områder som havforskning, maritim ressursforvaltning og regionalt samarbeid.

Norge har gjennom flere tiår støttet fiskerisektoren i ulike land i det sørlige Afrika.

Evalueringen vil se på effekten av slik støtte innen utvalgte områder som havforskning, maritim ressursforvaltning og regionalt samarbeid.

Tidsplan: Evalueringen planlegges å startes opp i 3. kvartal 2019
Ansvarlig: Balbir Singh
Evalueringstype: Evalueringsrapport