Evaluering av fiskeristøtten til Afrika

Dette er den første av en serie evalueringer av programmer i Kunnskapsbanken.

Norge har gjennom flere tiår støttet fiskerisektoren i ulike land i Afrika.

Siden 2016 er fiskeristøtten forvaltet av ≪Fisk for utvikling≫ som er et av programmene i Kunnskapsbanken. Dette er den første av en serie evalueringer av programmer i Kunnskapsbanken.

Evalueringen vil se på effekten av dette arbeidet innen utvalgte områder, særlig maritim ressursforvaltning og regionalt samarbeid, og vil kunne gi innspill til arbeidet med å videreutvikle den norske innsatsen på dette området.

Evalueringen avgrenses primært til å se på Nansen-programmet.

Tidsplan: Evalueringen planlegges å være ferdigstilt 2. kvartal 2022
Ansvarlig: Balbir Singh
Evalueringsteam: NIRAS Sweden AB
Evalueringstype: Evalueringsrapport