Ny instruks for evaluering av norsk bistand

Instruksen for det uavhengige evalueringsarbeidet av norsk utviklingssamarbeid trådte i kraft 1. januar 2022.

Instruksen bekrefter at evalueringsarbeidet skal være uavhengig. Det uavhengige evalueringsarbeidet av norsk utviklingssamarbeid ivaretas av avdeling for evaluering i Norad.

Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet har fastsatt instruksen. Den gir avdeling for evaluering i oppdrag å utarbeide et treårig evalueringsprogram, initiere og gjennomføre uavhengige evalueringer og informere allmennheten om funn fra evalueringene. Målet med evalueringsarbeidet er å bidra til både et kunnskapsbasert norsk utviklingssamarbeid og å holde aktørene i norsk utviklingspolitikk forvaltningsmessig ansvarlig.

Å gjennomføre uavhengige evalueringer innebærer blant annet at valg av evalueringer skal være upartiske. Evalueringsarbeidet skal gjennomføres uten press fra den eller de som evalueres eller fra ledelsen i organisasjonen. For å ivareta uavhengigheten skal direktør i avdeling for evaluering rapportere direkte til utenriksråden i Utenriksdepartementet og departementsråden i Klima- og miljødepartementet.

Instruksen erstatter instruks fra november 2015 og konkluderer omorganiseringen av Norad som trådte i kraft 1. september i fjor.

Publisert 26.01.2022
Sist oppdatert 26.01.2022