Foto: GPE/Chantal Rigaud/Flickr

Tanzania: Korrupsjon og menneskerettighetsbrudd bremser utviklingen

Ny landrapport om utviklingsinnsatsen i Tanzania.

Bistanden til Tanzania har bidratt til at grunnleggende tjenesteleveranser er blitt styrket. Samtidig bremser korrupsjons- og menneskerettighetsutfordringer for videre utvikling.

Norads evalueringsavdeling offentliggjør i dag en ny, evalueringsbasert syntesestudie om den internasjonale bistandsinnsatsen i Tanzania. Den inngår i en serie av studier som samler evalueringskunnskap om partnerland for norsk bistand.

- Studien sammenstiller relevante funn og lærdommer om landets utviklingsinnsats. Tanken er å gjøre informasjonen tilgjengelig for alle som vil bidra til mer effektiv og relevant bistand til Tanzania, sier Norads evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe.

Korrupsjon svekker fremgangen

Utdanning, transport og landbruk er eksempler på sektorer med fremgang i Tanzania.

- Samtidig gjenstår det mye når det gjelder å sikre god kvalitet i resultatene. Kvaliteten på utdanningen i skolene henger for eksempel etter, legger Bastøe til.

Landets utfordringer med korrupsjon er enorme, og bidrar til å svekke resultatene på andre områder. Etter en finansskandale i 2014 trakk mange givere tilbake budsjettstøtten, til fordel for mer prosjektbasert bistandsfinansiering.

- Dette skaper utfordringer for myndighetenes evne til å levere tjenester til befolkningen. I tillegg til dette er dialogen mellom givere og myndighetene blitt svekket. Grunnlaget for denne dialogen er tillit. Det vil ta tid å gjenopprette den tilliten som tidligere preget giverdialogen, tilføyer Bastøe.

Utfordringer innen likestilling og menneskerettigheter

Tanzania har 37 prosents kvinneandel i parlamentet etter det siste valget i 2015. På den annen side er forekomsten av kjønnsbasert vold stadig høy, og kvinner er gjennomgående langt fattigere enn menn.

- Fattigdomsgapet er spesielt stort mellom kvinner på landsbygda og resten av befolkningen, sier Bastøe.

Landet har også store vanskeligheter på menneskerettighetsområdet, der menneskerettighetsaktivister, journalister og politisk opposisjon har vært utsatt for vold og trusler, særlig i 2010-11 og 2016-17, legger Bastøe til.

Relevant og tilgjengelig kunnskap om norske partnerland

Evalueringsavdelingen har tidligere publisert ti slike evalueringsbaserte landstudier. Tanzania-rapporten er, i likhet med rapportene om Etiopia, Haiti, Myanmar og Nepal, utarbeidet av Particip GmbH og Menon Economics.

Evalueringsavdelingen gir også ut et såkalt «Evaluation Portrait» med landbriefen. Dette består av korte sammendrag av de underliggende rapportene, samt lenker til disse.

- Evalueringsavdelingens mål er å skape en database av systematisk innsamlet, lett tilgjengelig kunnskap. Dette kan også bli nyttig for fremtidig forvaltning av norsk bistand til partnerlandene, avslutter Bastøe.

Publisert 20.03.2018
Sist oppdatert 21.03.2018