Foto: UNICEF Ethiopia /2017/Martha Tadesse

Etiopia: Styrket matsikkerhet – tøft for sivilsamfunnet

Ny landrapport om utviklingsinnsatsen i Etiopia.

Norads evalueringsavdeling offentliggjør i dag en ny, evalueringsbasert syntesestudie om den internasjonale bistandsinnsatsen i Etiopia.

- Rapporten sammenstiller relevante funn og lærdommer om utviklingsinnsatsen til landet. Vårt mål er å gjøre informasjonen kjent og tilgjengelig for alle som ønsker å bidra til bedre, mer effektiv og relevant bistand til Etiopia, sier Norads evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe.

Bedre tjenesteleveranser og matsikkerhet

Evalueringsavdelingen har tidligere publisert åtte slike evalueringsbaserte landstudier. Etiopia-rapporten er, i likhet med rapportene om Myanmar og Nepal, utarbeidet av Particip GmbH og Menon Economics.

- Bistanden til Etiopia har bidratt til at grunnleggende tjenesteleveranser er blitt styrket. Det samme gjelder matsikkerheten i kronisk matusikre lokalsamfunn, noe som har bidratt til en betydelig nedgang i andelen barn med redusert vekst («stunting»), selv om feilernæring fortsatt er et omfattende problem, påpeker Bastøe.

Tøffere for sivilt samfunn og rettigheter – hvem eier utviklingsresultatene?

Samtidig gjenstår store utfordringer på menneskerettighetsområdet, ikke minst når det gjelder politiske rettigheter og sivilt samfunn. Vedtaket av den såkalte Charities and Societies Law fra 2009 forsterket disse utfordringene.

- Vi ser en endring i givernes tilnærming til disse utfordringene over tid. Mens giversamfunnet i årene etter valgkrisen i 2005 reduserte budsjettstøtten kraftig til fordel for egne programmer for tjenestelevering, forble giverne stort sett tause etter de regionale protestene i 2015-17, sier Bastøe.

Mens støtten til politisk dialog og demokrati-utvikling er blitt drastisk redusert, fortsetter giverne å støtte omfattende programbaserte ordninger, i nært samarbeid med etiopiske myndigheter.

-I praksis støtter giverne opp om myndighetseierskap heller enn landeierskap, tilføyer Bastøe.

Relevant og tilgjengelig kunnskap om innsatsen i norske partnerland

Samtidig med utgivelsen av landbriefen om Etiopia (Country Evaluation Brief) legger evalueringsavdelingen frem en oversikt med lenker til de underliggende evalueringsrapportene. I tillegg utgis såkalte Evaluation Portraits, dvs. korte sammendrag av de underliggende rapportene.

- For evalueringsavdelingen er målet å skape en database av systematisk innsamlet, lett tilgjengelig kunnskap om bistandsinnsatsen i disse landene, som også vil utgjøre et nyttig redskap for fremtidig planlegging, innretning og forvaltning av norsk bistand til partnerlandene, avslutter Bastøe.

Publisert 06.02.2018
Sist oppdatert 06.02.2018