Radi-aid, et produkt av informasjonsstøtten utført av Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH).
Foto: SAIH

- Behov for fortsatt utvikling av kommunikasjonsarbeid

Ny evaluering vurderer informasjonsstøtten og Norads kommunikasjonsvirksomhet, inkludert fagbladet Bistandsaktuelt.

Norads evalueringsavdeling har sett nærmere på informasjons- og kommunikasjonsvirksomheten i norsk utviklingspolitikk.

- Selv om mye er bra, er det fortsatt behov for forbedringer, sier evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe.

Rapporten er tilgjengelig for nedlasting fra i dag, og vil bli lagt frem på et åpent møte i Norads lokaler torsdag 31. august.

Bør satse mer på dialog

- Dialog og deltakelse er stikkord for hva som kjennetegner vellykket kommunikasjon. Denne formen for kommunikasjonstenkning er spesielt synlig i den utstrakte bruken av sosiale medier, sier Bastøe.

Evalueringen foreslår blant annet  å tydeliggjøre ansvarsfordelingen mellom aktørene som driver kommunikasjonsvirksomhet over bistandsbudsjettet. Den anbefaler også tiltak som bidrar til mer dialog og mindre monolog.

- Ensidig informasjon bidrar sjelden til å skape forståelse og engasjement, sier Bastøe.

Anbefaler endringer i infostøtte

Informasjonsstøtten er en støtteordning som forvaltes av Norads avdeling for sivilt samfunn. Ordningen har mål om økt kunnskap og engasjement i Norge om globale miljø- og utviklingsspørsmål.

Evalueringen kommer fram til at informasjonsstøtten spiller en viktig rolle i å kommunisere om slike spørsmål. Men gjennomføringen varierer.

Noen organisasjoner oppfatter kommunikasjonsarbeidet som en del av sitt øvrige bistandsarbeid. Andre er mer bevisste på hvilket budskap de formidler og hvilke målgrupper de ønsker å nå.

Evalueringen anbefaler sterkere kommunikasjonsfaglig vurdering for tildeling av midler under informasjonsstøtten. Det innebærer at ordningen bør forvaltes annerledes enn andre støtteordninger til sivilsamfunnsorganisasjoner.

Evalueringen anbefaler også at RORG-samarbeidets rolle vurderes i lys av en omlegging av informasjonsstøtten. RORG-samarbeidet er en nettverksorganisasjon for mottakere av informasjonsstøtte.

Norads kommunikasjonsvirksomhet

Evalueringen finner også forbedringspunkter på Norads egen kommunikasjonsvirksomhet.

Evalueringen viser at kommunikasjonsvirksomheten benytter mange ulike kommunikasjonskanaler og plattformer for å skape debatt og spre kunnskap. Men arbeidsdelingen mellom de ulike ordningene og kanalene kunne med fordel vært gjort tydeligere.

Norads kommunikasjonsarbeid vender seg til mange og ulike målgrupper. Evalueringen finner likevel at kommunikasjonen ofte framstår ensidig. Den gir i liten grad rom for reell dialog med befolkningen. Resultatet er et kommunikasjonsarbeid som i liten grad bidrar til debatt.

Ifølge rapporten bør kommunikasjonsvirksomheten styrkes både på dialog og resultatfokusering.

Rapporten påpeker samtidig at Bistandsaktuelt fyller en viktig rolle med sitt kritiske syn på gjennomføringen av utviklingspolitikken. Det er det få andre medier som gjør.

Publisert 28.08.2017
Sist oppdatert 28.08.2017