A Question of Implementation. Strategies for supporting the Women, Peace and Security Agenda in Afghanistan

About the publication

 • Published: April 2017
 • Series: Norad reports: discussion
 • Type: Norad reports
 • Carried out by: Arne Strand, Astri Suhrke, Torunn Wimpelmann with Samira Hamidi
 • Commissioned by: Norad
 • Country: Afghanistan
 • Theme: Conflict prevention and resolution, peace and security, Women and gender equality
 • Pages: 50
 • Serial number: 2017/1
 • ISBN: 978-827548-910-2
 • ISSN: 1502-2528
NB! The publication is ONLY available online and can not be ordered on paper.

Formålet med rapporten er å få en bedre forståelse av områder som er sentrale for gjennomføring av Norges handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet i Afghanistan.

Norge bidrar med relevant støtte til innsatsområdene i norsk og afghansk handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet. Målrettede justeringer av innsats som rapporten anbefaler at Norge prioriter er:

 • Koordinere og fokusere bredden av norsk kompetanse og virkemiddelapparat i Afghanistan.
 • Forpliktelse til langsiktig kvinner, fred og sikkerhet innsats særlig innen utdanning, helse og jobbskaping.
 • Bidra til å styrke rettsapparatet og beskyttelse av kvinner mot vold i hjemmet og i det offentlige rom.
 • Målrette kapasitetsbygging og utdanning mot kvinners deltakelse i policy utvikling og beslutningstaking som bygger politisk bevissthet og institusjonell kapasitet.
 • Støtte spesielt opp om kvinnelige IDPs (Internally Displaced People) rettigheter, inkludert humanitære behov og økonomiske deltakelse.
 • Undersøke og dekke fortsatte kunnskapshull.

 

Published 02.05.2017
Last updated 02.05.2017