Photo: Grace Rachid, Lebanese Petroleum Administration (LPA)

Slik bistod Norge oljerike utviklingsland i 2016

Nye lover, mer åpenhet og bedre ivaretakelse av miljøet er blant fjorårets resultater.

Deling av den norske petroleumserfaringen med partnerland i sør er hovedelementet i Olje for uvikling-programmet (Ofu).

Utarbeidelse av nye lover og forskrifter for petroleumsforvaltning, bedre samhandling om utslippshåndtering, økt åpenhet om statlige oljeinntekter og bedre ivaretakelse av miljøet er noen av resultatene fra programmets innsats i 2016.

Her er noen av milepælene som ble nådd i 2016, etter flere års langsiktig arbeid:

  • I Ghanable ny petroleumslov vedtatt av Parlamentet.
  • I Tanzania ble en ny regulator for petroleumssektoren (The Petroleum Upstream Regulatroy Authority)  opprettet.
  • I Uganda ble utkast til ny miljølov (National Environment Act) ferdigstilt.
  • I Libanon ble en ny kommunikasjonsstrategi for petroleumssektoren utarbeidet.

Les mer om hvert av eksemplene, samt en rekke andre resultateksempler, i årsrapporten for 2016.

Ny avtale med FNs miljøprogram

Klimautfordringer har stadig større konsekvenser for utviklingsmulighetene i fattige land.

Ofu-programmet har i mange år bidratt til å redusere negative klima- og miljøkonsekvenser gjennom opplæring i effektiv ressursutnyttelse og forsvarlig miljøforvaltning.

Etter at Paris-avtalen ble vedtatt i desember 2015, har klimaspørsmål fått enda større betydning for programmet.

Et viktig ledd i å styrke miljø- og klimatiltakene i landprogrammene har vært etableringen av en samarbeidsavtale mellom FNs miljøprogram (UN Environment) og Norad. Denne ble inngått i september 2016 og vil gi Ofu tilgang til UN Environments eksperter og globale nettverk av partnere.

Land i konflikt og sårbare situasjoner

Flere av landene i Ofu-porteføljen var i 2016 preget av konflikt eller befant seg i andre sårbare situasjoner.

I Sør-Sudan ble oppstart av en ny programfase satt på vent, grunnet den prekære situasjonen i landet etter at voldelige sammenstøt i juli 2016 førte til opptrapping av konflikten i landet.

Fokus på åpenhet

Akademia og sivilsamfunnsorganisasjoner ble også støttet gjennom Ofu-programmet i 2016.

I Angola, for eksempel, gjennomførte Kirkens Nødhjelps lokale partner, CICA (The Angolan Council of Christian Churches) monitorering av offentlige prosjekter i ulike områder av Angola.

Resultatene ble presentert i en nasjonal lansering der både parlament, presse og myndighetspersoner deltok. Dette skapte en arena for å diskutere problemer ved utilstrekkelige sosiale tiltak i flere av Angolas distrikter, og satte press på lokale myndigheter for å følge opp. 

Published 23.05.2017
Last updated 23.05.2017