BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Norad VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT DTSTART:20170623T070000 DTEND:20170623T081500 DTSTAMP:20240522T230137 LOCATION:Bygdøy Allé 2, 0257 Oslo, X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

I juni 2017 er det 50 år siden seksdagerskrigen i 1967, da israelske styrker gikk til angrep på de arabiske nabostatene og drev flere hundre tusen palestinere på flukt. Etter tiår med okkupasjon, konflikt og mislykkede forsøk på å skape fred er situasjonen mer fastlåst enn noen gang.

En ny synteserapport systematiserer og oppsummerer evalueringsfunn om den internasjonale bistanden til Palestina. Rapporten viser blant annet at effekten av bistanden, som samlet beløper seg til rundt 20 millarder kroner årlig, er usikker, ikke minst på grunn av den politiske situasjonen.

Program

Basert på rapporten legges det opp til diskusjon om hva som kan gjøres for å sikre mest mulig effektiv bistand i fremtiden.

Innledere på seminaret

Møteleder er evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe.

Erfaringer med bistand til Palestina

SUMMARY:Erfaringer med bistand til Palestina END:VEVENT END:VCALENDAR