Presentasjon av Country Evaluation Briefs

Evalueringsavdelingen i Norad inviterer til presentasjon av ny publikasjonsserie.
16 Nov. 2016

8:00 - 11:00

Add to calendar (ics)

Norad
Informasjonssenteret 5. etg.

Bygdøy allé 2, 0257 Oslo

Location (google)

Country Evaluation Briefs er en ny publikasjonsserie som oppsummerer eksisterende evalueringsfunn fra utvalgte fokusland.

Formålet er å gjøre relevant og systematisk innsamlet kunnskap om bistandsinnsatsen i disse landene lett tilgjengelig. I første runde tar vi for oss Sør-Sudan, Afghanistan og Mosambik.

Innledere på seminaret vil være forskere fra Chr. Michelsens Institutt (CMI), som har utført arbeidet, representanter fra ledelsen i regionavdelingen i Utenriksdepartementet (UD) og prosjektleder fra evalueringsavdelingen i Norad.

Velkommen!

Program

Registrering, kaffe og frokost fra kl.08:30

09:00-09:30: Introduksjon

  • Innledning ved evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe
  • Presentasjon av konseptet ved prosjektleder Jan-Petter Holtedahl, evalueringsavdelingen i Norad 
  • Kommentar ved fagdirektør Ole Øveraas, regionavdelingen i UD

Kort spørsmålsrunde

09:30-11:50: Presentasjon av Country Evaluation Briefs. 

Presentasjonen etterfølges av mulighet for å stille spørsmål og diskusjon, ledet an av et panel med representanter fra CMI, regionsavdelingen i UD og evalueringsavdelingen i Norad.  

09:30-10:10: Sør-Sudan

Kaffepause

10:20-11:00: Afghanistan

Kaffepause

11:10-11:50: Mosambik

11:50-12:00 Avslutning ved evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe