Evalueringsavdelingen

Evalueringsavdelingen har ansvar for å igangsette og kvalitetssikre evalueringer av aktiviteter finansiert over det norske bistandsbudsjettet.

Evalueringene dokumenterer resultater i utviklingssamarbeidet og samler erfaringer for læring, i tillegg til å være en informasjonskilde for myndighetene og offentligheten. Arbeidet er regulert av en egen instruks for evaluering av norsk utviklingssamarbeid, og evalueringene utføres av eksterne fagmiljøer.

Kontakt avdelinga

Ansatte